Zoveel kan je verdienen met Airbnb

Airbnb, de online marktplaats voor verhuur en boeking van privé-accommodaties, heeft het aantal aangeboden accommodaties in België in de afgelopen twaalf maanden verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die woensdag op een persconferentie voorgesteld zijn.

Wereldwijd worden ongeveer 2 miljoen accommodaties aangeboden. In ons land zijn dat er 10.400. 

De Belgische Airbnb's kregen dit jaar zo'n 350.000 gasten over de vloer, die gemiddeld 2,9 dagen bleven. Zowat 80 procent daarvan komt uit Europa, 10 procent is Belg.

Opmerkelijk: nog meer Belgen, 434.000, overnachten in het buitenland in een Airbnb.

Prijs per nacht

Gemiddeld wordt een accommodatie 36 dagen per jaar verhuurd aan 70 à 80 euro per nacht. Vlaanderen ligt pal op dat gemiddelde, in Brussel ligt het met 39 dagen per jaar iets hoger.

Jaarinkomen

Het gemiddelde jaarinkomen dat daaruit voortkomt is 2.300 euro. Dat is ook het gemiddelde voor Brussel terwijl Vlaanderen daar iets hoger ligt (2.400 euro).

Uit de studie blijkt ook dat iets meer dan de helft van de verhuurders (52 procent) Airbnb nodig heeft om de eindjes aan elkaar te knopen.