Nieuwe verkiezing in Linkebeek op 13/12?

De Franstalige Lijst van de Burgemeester (LVB) in Linkebeek, die in de gemeenteraad 13 van de 15 zetels bezit, wil op 13 december nieuwe verkiezingen organiseren. Dat blijkt uit de agenda voor de komende gemeenteraad op 9 november waarin onder het agendapunt 'bevestiging datum buitengewone gemeenteraadsverkiezingen' deze datum voorgesteld wordt.

De verkiezingen zijn het gevolg van het feit dat de 13 Franstalige raadsleden tijdens de vorige gemeenteraadszitting op 26 oktober collectief ontslag namen uit protest tegen het feit dat burgemeester Eric De Bruycker niet wou ingaan op hun eis om ontslag te nemen. De Bruycker is zoals bekend lid van de Vlaamse oppositie Prolink, die begin oktober door Vlaams minister Homans benoemd werd tot burgemeester. Omdat enkel de Franstalige raadsleden ontslag namen, zal er tijdens deze verkiezingen alleen voor deze 13 zetels raadsleden gekozen worden.

LVB is er niet over te spreken dat Homans een lid van de Vlaamse oppositie tot burgemeester benoemde. De Franstalige lijst is bovendien van oordeel dat De Bruycker onbekwaam is voor deze functie. Homans nam deze beslissing omdat de Franstaligen al sinds een jaar bij herhaling weigerden een andere burgemeester voor te dragen dan Damien Thiéry, die waarnemend burgemeester was van 2007 tot aan de benoeming van De Bruycker.

De opeenvolgende Vlaamse regeringen weigerden Thiery echter steevast te benoemen als burgemeester wegens overtredingen van de taalwetgeving. De Raad van State gaf Thiéry de afgelopen jaren tot tweemaal toe ongelijk in het beroep dat hij deze beslissingen aantekende. (