Belg streng voor alcohol in verkeer

De oproep van federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) om de burgers zelf ideeën voor een betere verkeersveiligheid te laten formuleren, is een groot succes. Opmerkelijk is dat er vooral geijverd wordt voor strengere maatregelen tegen alcohol en drugs in het verkeer.

De opvallendste resultaten hebben te maken met alcohol en drugs. Zo vindt 93 procent van de deelnemers dat er meer controles moeten komen op recent druggebruik in het verkeer. 86 procent vindt dat een alcoholslot verplicht moet worden voor bestuurders die betrapt zijn op alcoholgebruik in het verkeer. En 64 procent is te vinden voor 'zero tolerance' voor alcohol.

Streng voor truckchauffeurs

Ook voor vrachtwagens is de Belgische weggebruiker streng. Zo pleit 94 procent voor het verplicht installeren van een automatisch remsysteem in vrachtwagens. 68 procent vindt dat vrachtwagenchauffeurs eerst moeten stoppen voor fietsers alvorens ze naar rechts afslaan.

5.000 deelnemers

Na één week namen al meer dan vijfduizend mensen deel aan de campagne via de website www.sgvv2015.be. Op de website kregen de weggebruikers de mogelijkheid hun mening te geven over enkele stellingen rond verkeersveiligheid. 

Debatteren in werkgroepen

Er komen werkgroepen van 17 tot 19 november 2015: van dinsdag tot donderdag zal een honderdtal Vlaamse en Franstalige burgers dan samen met experts rond de tafel zitten om te debatteren over de vijf thema's van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid: wegcode, pakkans, recidive, technologie en ongevallenanalyse. Wie zich kandidaat wil stellen om mee te debatteren, kan zich nog tot en met 31 oktober inschrijven op de website.