Laatste olie uit Flinterstar gepompt

De Nederlandse opruimingsspecialisten Smit en Multraship zijn er in geslaagd om alle zware olie uit het gezonken vrachtschip Flinterstar te pompen. Dat meldt het kabinet van staatssecretaris van de Noordzee Bart Tommelein (Open Vld) woensdagavond. Daarmee is het grootste gevaar voor milieuverontreiniging geweken.

Ruim drie weken nadat de Flinterstar zonk na een aanvaring met de olietanker Al Oraiq zijn de opruimers erin geslaagd om alle tanks met zware olie leeg te pompen. De Flinterstar lekt dus geen olie mee. Daardoor zal de inzet van de oliebestrijdingsschepen gestaag dalen. De Arca is al terug huiswaarts en de Interballast I blijft nog tot donderdag 12.00 uur. De Hebocat 7 zal nog iets langer ingezet worden.

Er is wel nog steeds dieselolie aanwezig in het schip, maar die is minder gevaarlijk voor de natuur omdat ze verdampt .De komende dagen zal die dieselolie ook nog in de mate van het mogelijke geruimd worden. Ook restanten van de zware olie worden nog opgekuist en ondertussen zal de Flinterstar blijvend in de gaten gehouden worden om te zien of er geen brokstukken loskomen.

Het einde van de pompwerken is ook goed nieuws voor het natuurgebied het Zwin. Vrijdag wordt de dam in de Zwindam nog eens tijdelijk geopend, zodat er water in het natuurgebied kan stromen. Er is wel nog overleg nodig voor de definitieve opening. Voor een verdere timing van de uiteindelijk berging van het vrachtschip is het nog te vroeg.