Dossier Strijd tegen IS

Terreuralarm voor politie is verlaagd

Het verhoogde terreuralarm voor alle politiemensen en -gebouwen in ons land, dat in januari was afgekondigd na het opdoeken van de terreurcel in Verviers, is maandag afgeblazen. Dat schrijft De Tijd. Concreet wordt het terreuralarm teruggedraaid van dreigingsniveau 3 (ernstig) naar 2 (gemiddeld). Het Crisiscentrum beslist dinsdag welke veiligheidsmaatregelen worden bijgesteld.

Nadat speciale eenheden van de politie op 15 januari een terroristencel in Verviers hadden uitgeschakeld, besloot het Coördinatie-orgaan voor de Dreigingsanalyse (Ocad) het dreigingsniveau voor alle politiediensten in ons land te verhogen van 2 naar 3. Dat maakte een wereld van verschil. Niveau 2 betekent dat de dreiging van een aanslag 'gemiddeld' en 'weinig waarschijnlijk' is, terwijl niveau 3 het op één na hoogste terreuralarm is en de dreiging plots 'ernstig' en 'waarschijnlijk' is. De beslissing had een grote impact op de beveiligingsmaatregelen die alle politiekorpsen moesten treffen.