N-VA wil miljoenen besparen bij vakbond

De N-VA wil paal en perk stellen aan twee fiscale privileges waarvan de vakbonden en hun leden genieten. Zo moet er een einde komen aan de fiscale aftrekbaarheid van de ledenbijdrage en moeten vakbondsleden voortaan belastingen betalen op het deel van de bijdrage dat de werkgever voor hen betaalt. Dat kan volgens N-VA-Kamerlid Peter Dedecker, die de cijfers opvroeg bij zijn partijgenoot en minister van Financiën Johan Van Overtveldt, ruim 100 miljoen euro opbrengen, schrijft De Tijd.

Werknemers die hun beroepskosten bewijzen, kunnen hun ledenbijdrage van de vakbond inbrengen. Hetzelfde geldt voor werklozen en bruggepensioneerden. De afschaffing van die fiscale aftrekbaarheid kan volgens Dedecker tot 35 miljoen euro opleveren aan extra inkomsten.

Daarnaast vindt hij dat vakbondsleden ook belastingen moeten betalen op het deel van de ledenbijdrage dat hun werkgever voor hen betaalt. "Dat is namelijk een voordeel voor de werknemer, als onderdeel van het verloningspakket", aldus Dedecker. Die zogenaamde vakbondspremie bedraagt gemiddeld 90 euro. Door deze premie te belasten, zou dat 68 miljoen euro kunnen opleveren. "Dat bedrag moet teruggegeven worden aan de belastingbetalers. Vakbondslidmaatschap moet niet fiscaal gestimuleerd worden", zegt het Kamerlid in de krant.