Gewesten eindelijk eens over klimaatbeleid

De drie gewesten en de federale overheid hebben afgelopen nacht een akkoord bereikt over de zogenaamde 'burden sharing', de verdeling van de Belgische klimaatinspanning. Dat maakte Brussels minister Céline Fremault bekend, die de debatten leidde. Over die verdeling wordt al zes jaar gepraat.

Concreet gaat de discussie over het terugdringen van de broeikasgassen en de productie van hernieuwbare energie. Het akkoord bepaalt welk gewest welke inspanning zal leveren. Ook de verdeling van de verkoop van onze uitstootrechten wordt behandeld. 

Maar liefst zes jaar lang praten de gewesten daar al over, maar nu is er dus een akkoord. De naderende klimaattop in Parijs in december zit daar waarschijnlijk voor iets tussen. De specifieke details zijn nog niet gekend, eerst zullen de vier bevoegde ministers het voorleggen aan hun regering.