Vinger op de knip bij overheidsdiensten

De overheidsdiensten mogen tot het eind van het jaar enkel nog de hoogstnoodzakelijke uitgaven doen. Dat heeft de regering laten weten in een omzendbrief. De lonen mogen nog worden uitbetaald, maar verder is het de vinger op de knip.

De inspectie van Financiën moet elke uitgave van meer dan 8500 euro goedkeuren. Vanaf 31.000 euro moet de minister van Begroting zelfs beslissen. De regering moet dit jaar nog 113 miljoen euro besparen, om het begrotingstekort binnen de perken te houden.