"Sigaretten onder 18 jaar verbieden"

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) wil de sigarettenverkoop in ons land verbieden beneden de 18 jaar. Nu ligt de leeftijdslimiet nog op 16 jaar. De HGR heeft ook een nieuw advies geformuleerd over elektronische sigaretten. "Er is onvoldoende informatie beschikbaar, en deze onzekerheid is voor de Raad een reden om te pleiten voor terughoudendheid en waakzaamheid bij de introductie van e-sigaretten", klinkt het.

"Het is aangeraden om meer controles te houden en toe te zien op het strikt toepassen van de wetgeving op tabaksproducten", stelt de HGR in zijn aanbevelingen. "Voorts moeten de prijzen van gelijk welke vorm van tabak verder verhoogd worden en de opbrengsten dienen te worden gebruikt in het kader van een coherent beleid ter ontmoediging van het tabaksgebruik."

Tabaksreclame

Ook opmerkelijk is het standpunt van de HGR dat "tabaksreclame volledig moet verboden worden en er moet een bijzondere aandacht uitgaan naar het internet en de sociale netwerksites die voor een jong publiek gemakkelijk toegankelijk zijn. In België moeten er neutrale pakjes worden geïntroduceerd zoals dit in Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk vanaf 2016 het geval zal zijn", vindt de raad.

Verkooppunten

Wat de verkooppunten van tabak betreft is de HGR van mening dat deze zouden moeten beperkt worden tot kranten- en speciale tabakswinkels, met verbod voor reclame en uitstalling. Wat de elektronische sigaret betreft, "zou het beter zijn om e-sigaretten enkel in gespecialiseerde verkooppunten te verkopen, waar de nodige informatie verstrekt wordt en, nog beter, waar opgeleid personeel de klant begeleidt."

E-sigaret

De HGR meent overigens dat het gebruik van elektronische sigaretten met nicotine een plaats kan krijgen in het tabaksontmoedigingsbeleid, maar hierbij moet de nadruk liggen "op het terugdringen van het roken van tabak". Voorts vindt de HGR "het ongelimiteerd (blijven) gebruiken van de elektronische sigaret op zich onwenselijk". De raad pleit ervoor om het beperken van dampen en van nicotinegebruik onderdeel van dat beleid te maken. Het is nu uitkijken naar wat minister van Volksgezondheid Maggie De Block met dit advies zal doen inzake anti-rookbeleid. Ze heeft al wel laten weten dat de verkoop van de e-sigaret voor het einde van dit jaar gereglementeerd zal worden. 

Is verbod haalbaar? 

Het is maar de vraag of de verhoging van de leeftijd voor het rookverbod haalbaar is. Nu geraken tieners onder de 16 jaar al gemakkelijk aan sigaretten. VTM NIEUWS deed een jaar geleden de test. Weinig handelaars van kranten- en nachtwinkels vroegen de leeftijd van twee meisjes van 15 die een pakje sigaretten kwamen kopen. Ook in een café kregen ze zonder vragen een zogezegde ‘age coin’ om sigaretten uit de automaat te halen. Bekijk hier de reportage: