Diesel wordt al op 1 november duurder

De federale regering heeft een koninklijk besluit goedgekeurd om de accijnzen op diesel al op 1 november te laten stijgen, bevestigt het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt. De verhoging kadert in de taxshift. De accijnzen op benzine zouden dan weer moeten dalen.

De accijnskwestie zorgde vorige week nog voor ophef in de Kamer. De meerderheidspartijen hadden immers een amendement ingediend om die accijnsverhoging per 1 november mogelijk te maken. Die tekst zou volgende donderdag gestemd worden. De oppositie was hier niet over te spreken.

De oppositiepartijen hadden al langer een globaal debat over de taxshift gevraagd, maar dat werd telkens uitgesteld. Ze konden er niet om lachen dat daar nu afzonderlijke deeltjes worden uitgelicht en sommigen kondigden aan dat ze op de rem gingen staan. De hele kwestie is nu omzeild via een kb.