Infrabel start met afschaffen overweg

Infrabel is vorige maand gestart met de voorbereidende werken voor de afschaffing van de laatste vijf overwegen in Aalter en Beernem. Het betreft de publieke overwegen Nieuwendam (OW 36), Jezuïetengoed (OW 37 en 39), Maria-Aaltersteenweg (OW 42) en de private overweg 'Di Coylde' (OW 45). De vervanging van deze overwegen tegen midden 2017 past in de strategie van Infrabel om de veiligheid op het Belgische spoornet permanent en stapsgewijs te verhogen.

Met het oog op een goede verkeersontsluiting en passend binnen de mobiliteitsvisie van de betrokken gemeenten voorziet Infrabel in nauw overleg met Aalter en Beernem de nodige alternatieven. Zo bouwt Infrabel een brug voor alle wegverkeer aan Nieuwendam én drie fiets- en voetgangerstunnels. Daarnaast worden er ook drie nieuwe parallelwegen en fietspaden aangelegd tussen het station Beernem en Nieuwendam in Aalter wat eveneens voor een veiligere en vlottere fietsverbinding zal zorgen.

Dit jaar gebeurde er al 22 ongevallen en vielen er drie dodelijke slachtoffers aan overwegen. De afschaffing en vervanging van overwegen maakt deel uit van de Infrabel-strategie voor een nog hogere spoorveiligheid. Eergisteren lanceerde Infrabel nog een harde sensibiliseringscampagne om te wijzen op gevaren van spoorlopen.