Dossier Vluchtelingencrisis

Vluchtelingen Bagdad niet automatisch beschermd

Asielzoekers uit Irak krijgen niet langer automatisch een verblijfsstatuut toegekend, omdat ze afkomstig zijn uit de regio van Bagdad. Dat meldt het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op zijn website. Er zou geen reëel risico meer bestaan voor elke asielzoeker uit die regio om dat nog steeds te verantwoorden.

"Na een grondig onderzoek van de actuele situatie blijkt dat die niet van die aard is dat er voor elke persoon afkomstig uit Bagdad een reëel risico bestaat slachtoffer te worden van willekeurig geweld", staat te lezen op de website van het CGVS.

Individuele aanvragen

Asielzoekers kunnen wel nog steeds individueel asiel aanvragen. “Net zoals voor personen afkomstig uit Zuid-Irak of Noord-Irak onderzoekt het CGVS nog steeds op individuele basis of er indicaties zijn voor een gegronde vrees van vervolging of een reëel risico bij terugkeer. Als deze er zijn, wordt de status van vluchteling of subsidiaire bescherming toegekend.”

Reynders

Enkele dagen geleden nog zei minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) dat hij er niet van overtuigd is dat de situatie in Bagdad wel zo veilig is. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zette eerder al een ontradingscampagne op voor Iraakse asielzoekers.