Naam spermadonoren UZ Brussel bekend?

Het UZ Brussel onderzoekt of medewerkers van dienst Reproductieve Geneeskunde (CRG) de namen van spermadonoren doorgegeven hebben aan collega's en/of vrienden en kennissen. Het onderzoek komt er na een anonieme mail naar de personeelsdienst waarin sprake is van dergelijke inbreuken op het medisch beroepsgeheim. Dezelfde mail is ook naar verschillende nieuwsredacties gestuurd, onder meer naar Belga. "We nemen dit ernstig maar het lijkt er wel op dat het hier ook gaat om een afrekening tussen voormalige partners", zegt Edgard Eeckman, woordvoerder van het UZ Brussel.

Volgens de anonieme mailer zou het probleem liggen bij de balie van de dienst CRG, waar de spermadonoren zich aanbieden om een staal af te leveren. Die wordt bemand door logistiek administratieve medewerkers, die het staal moeten registreren en zo inzage zouden krijgen in de dossiers van de patiënt-spermadonor. "Biedt er zich echter een man aan die in de buurt van een kennis woont, dan gaat het nieuws als een trein", klinkt het in de anonieme mail. "Sms-jes worden naar collega's verzonden en de namen worden zonder schroom doorgespeeld."

Afrekening

Toen de relatie van één van de medewerksters op de klippen liep, zou haar ex-partner ermee gedreigd hebben de praktijken aan het licht te brengen, waarna de vrouw zou geprobeerd hebben de man onder druk te zetten om dat niet te doen.

"We hebben dan ook de indruk dat we hier te maken hebben met een afrekening tussen ex-partners", zegt de woordvoerder van het UZ. "Wat niet betekent dat we dit niet ernstig nemen, wel integendeel. We nemen nu twee dagen om één en ander te onderzoeken. Klopt het verhaal, dan nemen we maatregelen tegen de betrokken personeelsleden. Klopt het verhaal niet, dan dienen we waarschijnlijk klacht in tegen de anonieme mailer."