Geen akkoord in Groep van Tien

Het overleg tussen vakbonden en werkgevers over de aanvullende pensioenen, de zogenaamde tweede pijler, heeft nog niets opgeleverd. Het water tussen beide partijen is nog te diep, zo is uit verschillende bronnen vernomen. Dinsdag consulteren de vakbonden hun instanties.

Het overleg van vandaag werd de "ultieme poging" genoemd, maar een akkoord is er niet gekomen over het gegarandeerde rendement dat bedrijven moeten bieden op het aanvullend pensioen. Toch is het overleg niet volledig opgeblazen. De vakbonden hebben het ultieme voorstel van de werkgeversorganisaties bekeken, maar willen het nu eerst bespreken met de achterban. Dat moet dinsdag gebeuren. Pas dan kan er weer gepraat worden, al zijn de werkgeversorganisaties daar niet blij mee. Zij hadden gehoopt op dat het akkoord al rond zou zijn en kijken nu naar minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) om initiatief te nemen.