Zanddam voor het Zwin is klaar

De zanddam die het natuurgebied het Zwin moet beschermen voor olievervuiling na de scheepsramp van dinsdag is af. Dat kan provinciegouverneur Carl Decaluwé bevestigen.

Dinsdag op woensdag is er in Nederland en België met man en macht gewerkt aan een zanddam aan de monding van het Zwin. Die dam moet er voor zorgen dat olie, afkomstig van het Nederlandse vrachtschip Flinterstar, niet in het natuurgebied terecht komt. Dinsdagavond zijn de werken met een tiental machines zoals voorzien om 22.00 uur gestart. Die zouden twaalf uur uren, maar rond 6.00 uur woensdagochtend was de dam een feit. "We werken al sinds dinsdagochtend heel goed samen met de Nederlandse diensten. Dat is vannacht ook weer gebleken", aldus Decaluwé.

Inmiddels hangt het vliegtuig van het BMM, dat is de gespecialiseerde afdeling van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, opnieuw in de lucht om na te gaan of er nog olie lekt uit de Flinterstar. En de civiele bescherming gaat na of er vannacht brokstukken aan land zijn gekomen. "We wachten ook nog op het duikverslag om een idee te krijgen op de mogelijk bergingsplannen. Ik heb ook gevraagd om de meeste recente weer- en stromingssimulaties op te maken. Het belangrijkste is om er nu voor te zorgen dat er geen olie meer uit de Flinterstar komt", aldus Decaluwé. Het Nederlandse schip ligt er nog stabiel bij. Vannacht is uit voorzorg een wachtsleper er tegen gaan liggen, zodat het gevaar op kapseizen tot een minimum werd beperkt.