Onderzoek naar asbest in 300 scholen

Eind dit jaar start OVAM een grootscheeps onderzoek naar alle asbesthoudende materialen in driehonderd scholen. Tijdens de inspecties worden ook stalen van asbest genomen. Dat schrijven Het Belang van Limburg en de Gazet van Antwerpen.

De stalen zullen zo veel mogelijk buiten de schooluren genomen worden, om onrust te vermijden. Het onderzoek is het eerste project van het asbestafbouwplan dat de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in 2018 moet voorleggen. Omdat inademing van asbest kankerverwekkend is, wil men Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij maken.

Het onderzoek zal gebeuren met bestaande inventarissen en plannen, maar ook met inspecties ter plaatse. Als het om gevaarlijke soorten asbest gaat, moeten de inspecteurs beschermpakken of maskers dragen.