Kankerscreening is goede investering

De bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoederhals- en darmkanker in Vlaanderen kosten de maatschappij geld, maar brengen een grote gezondheidswinst op. Dat is de conclusie van een studie naar de kosten en baten van kankerscreening in Vlaanderen. Alles samen brachten de onderzoeken de bevolking 69.000 gezonde levensjaren op.

De studie, uitgevoerd onder leiding van de professoren Lieven Annemans (UGent) en Koen Putman (VUB), brengt voor het eerst alle voor- en nadelen van kankerscreening in kaart. Over een periode van 20 jaar konden naar schatting 10.700 overlijdens ten gevolge van kanker vermeden worden (3.100 voor baarmoederhals-, 1.300 voor borstkanker en 6.300 voor darmkanker). Veel van die overlijdens doen zich voor op relatief jonge leeftijd. Daarom komen de onderzoekers uit bij een winst van 69.000 gezonde levensjaren voor de bevolking. De kost die daar tegenover staat, bedraagt over twintig jaar 125 miljoen euro. De verhouding tussen de kost van de screening en winst aan gezonde levensjaren - de kost per gewonnen levensjaar dus - bedraagt 15.000 euro voor baarmoederhalskanker, 23.000 euro voor borstkanker en 3.000 euro voor darmkanker.

De kost per gewonnen levensjaar ligt daarmee onder die van kankerbehandelingen én onder de grens van wat als maatschappelijk aanvaardbaar wordt beschouwd (35.000 euro per gewonnen levensjaar). "De screeningsprogramma's zijn verantwoord en we gaan er dus ook mee door", besluit Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V). "We zullen wel attent blijven voor nieuwe technieken voor screening en behandeling van kanker".