Legt Dieselgate bom onder Oosterweel?

De fraude met de uitstootgegevens van dieselwagens kan verstrekkende gevolgen hebben voor grote infrastructuurprojecten zoals de Oosterweelverbinding of Uplace. Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) sluit niet uit dat er een nieuwe berekening moet komen van de milieueffectenrapporten. Dat staat in De Standaard en Het Nieuwsblad.

Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum (Groen) vraagt de Vlaamse regering om de milieueffectenrapporten (MER) van procedures zoals Uplace, de Oosterweelverbinding en de verbreding van de Brusselse Grote Ring te herberekenen. Dat is volgens hem nodig omdat in die rapporten geen rekening werd gehouden met de veel hogere uitstoot van schadelijke stoffen door dieselwagens.

"Het klopt dat we momenteel niet kunnen inschatten wat de gevolgen zullen zijn, ook niet voor de rapporten. We werden bewust bedrogen. Ook wij vragen ons af of er geen herberekeningen nodig zijn", antwoordt Schauvliege, die wel benadrukt dat in de MER's nog veel andere factoren meespelen. Straten-Generaaal, de actiegroep tegen de Oosterweelverbinding, dreigt met juridische stappen als de Vlaamse regering de cijfers niet zal herbekijken.