Dossier Vluchtelingencrisis

“Meer middelen nodig voor scholen”

Door de vluchtelingencrisis in ons land hebben scholen meer subsidies nodig om kinderen van vluchtelingen op te vangen. De subsidies die minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) voorziet, zijn niet voldoende, vinden de scholen. Dat komt doordat het gaat om kinderen die veel meer begeleiding nodig hebben, doordat ze vaak nog nooit naar school zijn geweest.

Crevits: "Scholen ondersteunen"

Intussen heeft Crevits voor het eerst overlegd hoe ze de stroom minderjarige vluchtelingen kan opvangen in het onderwijs. Die kinderen moeten binnen de 60 dagen na hun registratie al les volgen. Vooral in de buurt van de nieuwe opvangvoorzieningen voor vluchtelingen kunnen de scholen zich verwachten aan meer anderstalige leerlingen. En die hebben nu niet altijd de nodige expertise of plaats. Crevits wil die scholen ondersteunen.

“Als scholen onderwijs inrichten voor anderstalige nieuwkomers dan kunnen ze daar extra omkadering voor krijgen”, zegt Crevits. “Ook extra budget. En daarnaast hebben we ook een budget voorzien voor mobiele units. Als een school bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met een groep anderstalige nieuwkomers waarvoor ze geen capaciteit heeft, dan zullen daar ook mobiele constructies voor gehuurd kunnen worden.”