'Clean Teams' strijden tegen zwerfvuil

De stad Antwerpen lanceert in samenwerking met OVAM en FostPlus een nieuwe campagne om zwerfvuil en sluikstort tegen te gaan. Het gaat volgens de stad om een geïntegreerde aanpak die zowel sensibilisering, sanctionering als een capaciteitsuitbreiding op het vlak van papiermanden en zwerfvuilophaling omvat.

"Het recente Antwerpse afvalbeleid heeft er al toe geleid dat de productie van restafval daalt terwijl het sluikstorten niet stijgt en er minder 'afvaltoerisme' is, maar zwerfvuil blijft een bron van ergernis voor de Antwerpenaar", zegt schepen van Stads- en Buurtonderhoud Philip Heylen (CD&V).

Antwerpen ontwikkelde een eigen versie van de bestaande OVAM- en FostPlus-campagne "kleine daad, groot resultaat" om de burger te overtuigen kauwgom, sigarettenpeuken of blikjes in de vuilnisbak te gooien in plaats van op straat. Daarnaast komen er grotere papiermanden op drukke plaatsen in parken, extra ophalingen van zwerfvuil aan glasbollen en zullen "te goed in het straatbeeld geïntegreerde" en dus moeilijk te vinden papiermanden beter zichtbaar gemaakt worden.

Bij de campagne hoort ook een handhavingsluik. De stad pakt uit met een nieuwe app om sluikstort makkelijk te melden, vier "clean teams" van telkens twee medewerkers die meteen GAS-pv's kunnen opstellen bij het verwijderen van sluikstort en de komende jaren ook voor 1,4 miljoen euro aan (mobiele) camera's bij sluikstort-hotspots.

"Antwerpen laat rondslingerend afval snel ophalen, maar dat nodigt jammer genoeg ook net sluikstorters uit als we er geen sancties aan vasthangen", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Met een geïntegreerde, gezamenlijke aanpak hopen we een mentaliteitswijziging te verkrijgen, en op die manier een aangenamere en meer leefbare stad."