Geen hogere belasting voor bedrijfswagens

De Vlaamse regering kondigde gisteren aan dat ze vervuilende auto's meer wil belasten, maar die hervorming geldt niet voor bedrijfswagens. De regering wil zo fiscale concurrentie tussen de gewesten vermijden. Als Vlaanderen de verkeersbelasting voor bedrijfswagens zou vergroenen, dreigen de leasingbedrijven naar Brussel of Wallonië te verhuizen.

Tijdens de Septemberverklaring schoof de Vlaamse regering voor volgend jaar een financiële incentive naar voren voor wie een elektronische wagen of een waterstofwagen koopt. De hervorming zal enkel gelden voor niet-leasingwagens én enkel voor nieuwe wagens. Dat laatste maakt volgens Turtelboom dat het niet om een belastingverhoging gaat.

Bovendien is er een eenvoudige reden dat leasingwagens niet worden meegenomen. "Daarvoor is een samenwerkingsakkoord nodig met Brussel en Wallonië en er is geen bereidheid bij Wallonië om dat te tekenen", legde de liberale politica dinsdag uit in De Ochtend op Radio 1. "De dag dat Wallonië en Brussel tekenen, kan de maatregel van toepassing zijn op elke wagen die in Vlaanderen rijdt."

Ze verdedigt ook de keuze voor een aflopend systeem. Als je een bonus wil geven voor wagens met nul uitstoot, dan is dat vooral omdat ze duurder zijn. Wanneer er door de bonus meer van worden geproduceerd, dan dalen de prijzen en moet de incentive volgens Turtelboom aflopend zijn. "Anders is er sprake van oversubsidiëring", luidt het.

Volgens krantenberichten wordt de ingreep in N-VA-kringen afgedaan als "een folieke van Annemie Turtelboom". "Door wat geld rond te strooien voor Tesla's gaan we het wagenpark niet vergroenen" klinkt het. N-VA-kopstuk Liesbeth Homans benadrukt dat de beslissing tijdens de onderhandelingen collegiaal werd afgeklopt. "Bovendien zijn er nog andere milieuvriendelijke wagens dan Tesla's", aldus Homans, die verwijst naar voertuigen vanaf 7.000 euro. "Het nu voorstellen alsof het alleen een folietje is voor rijke mensen, is niet correct."

“Geen fiscale transfer naar Wallonië”

Wallonië rekent er op dat leasingbedrijven naar daar verhuizen, als Vlaanderen de belastingen verhoogt. De Waalse regering wil alleen praten, als het zelf de belastingen krijgt van Walen die met een leasingauto rijden. Volgens Vlaams minister-president Geert Bourgeois is daar absoluut geen sprake van.