Besparingsoefening VRT moet opnieuw

De openbare omroep krijgt met de begroting 2016 van de Vlaamse regering meer duidelijkheid over de precieze omvang van de besparing. De regering gaat niet in op de vraag van de omroep om 60 procent van de vergrijzingskosten te dragen. Het transformatieplan zoals het voorlag, is afgekeurd.

De VRT ging tot nog toe uit van een jaarlijkse besparing van 25 miljoen euro. Daartoe moeten over vijf jaar tijd 286 mensen afvloeien en zullen niet-kerntaken als security en catering worden uitbesteed.

De omroep rekende op de Vlaamse regering om de kosten van die herstructurering te dekken, geraamd op zo'n 20 miljoen euro. In de begrotingsopmaak wordt duidelijk dat de regering daarvoor 7 miljoen euro voorziet in 2016 en nogmaals dat bedrag in 2017. Over de periode daarna is voorlopig niets bekend. De Reyerslaan heeft echter ook gevraagd tussen te komen in de vergrijzingskosten, geraamd op zo'n 11 miljoen euro. De regering beslist daar niet op in te gaan, bevestigt het kabinet van Mediaminister Sven Gatz maandag.

De omroep moet dus meer besparen dan tot nog toe gedacht, concludeert ook de Raad van Bestuur. "De Raad stelt vast dat de directie - gegeven de beslissingen van de Vlaamse regering - het ingediende Transformatieplan in zijn huidige vorm niet uitvoerbaar acht. De Raad sluit zich daarbij aan. In die omstandigheden keurt de Raad het transformatieplan niet goed", is te lezen in een mededeling na afloop van de vergadering.

De Raad blijft er volgens het statement wel "van overtuigd dat een transformatie nodig is om van de VRT, op een sociaal verantwoorde manier, een meer moderne en wendbare mediaorganisatie te maken". Aan het Vlaams parlement werd maandag tijdens de voorstelling van de septemberverklaring gemanifesteerd door een delegatie van het VRT-personeel.