Heropstart Doel 3 en Tihange 2 onzeker

Gerard Mestrallet, de topman van Engie die in België eigenaar is van Electrabel, hekelt de onzekerheid die er bestaat over de heropstart van de twee zogenaamde "scheurtjescentrales" Doel 3 en Tihange 2. Die zouden volgens de topman normaal op 1 november moeten heropstarten, maar hij waarschuwt dat dit niet zeker is. "Wij hebben ons deel gedaan, nu hangt het niet meer van ons af", zegt hij zaterdag vanuit New York.

"Wij hebben het dossier in juli bij de Belgische autoriteit voor nucleaire controle (Fanc) neergelegd. Die heeft het aanvaard en een onafhankelijke Amerikaanse consultant aangesteld om het te onderzoeken", aldus Mestrallet. Hij moet toegeven dat hij niet kan garanderen dat de kalender van 1 november zal gerespecteerd worden. "Het ontsnapt ons", aldus de Fransman.

Bij de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 werden in het omhulsel minieme haarscheurtjes ontdekt. Beide reactoren zijn op 25 maart vorig jaar stilgelegd voor verder onderzoek. Aanvankelijk was het de bedoeling dat ze op 1 juli weer zouden in gebruik worden genomen, maar die heropstart is uitgesteld naar 1 november. Mogelijk wordt ook die datum nu niet gehaald. Het stilliggen van de reactoren kost Engie veel geld, geeft Mestrallet toe. "Veertig miljoen dollar (zo'n 35 miljoen euro) per maand".

De Engie-topman ontkent dat zijn bedrijf een kapitaalverhoging plant. "Onze prioriteit is om een akkoord te bereiken met de Belgische staat over de nucleaire rente en over de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2", zegt hij. Eind juli werd wel al een principeakkoord bereikt, waarbij de twee reactoren nog tien jaar langer worden opengehouden en in ruil Engie 20 miljoen euro per jaar overmaakt aan de Belgische staat.

Dat geld, dat vanaf 2016 tot 2025 zou worden gestort, gaat dan naar het energietransitiefonds. Engie moet ook voor het uitbaten van zijn vier reactoren Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3 200 miljoen euro storten in 2015 en 130 miljoen volgend jaar. Maar het ontwerpakkoord moet eerst nog in wetteksten gegoten worden, waarvan Engie hoopt dat dat snel zal gebeuren.