"Gerechtsexperts worden doorgelicht"

Justitieminister Koen Geens (CD&V) beveelt een onderzoek naar klachten over vermeende belangenvermenging bij gerechtsdeskundigen. Dat staat zaterdag in Het Laatste Nieuws.

Een reportage van Panorama deed enkele maanden geleden vragen rijzen over de betrouwbaarheid van artsen en andere experts die door justitie geraadpleegd worden in geschillen tussen verzekeringsmaatschappijen en klanten. Een aantal mensen die het slachtoffer waren geworden van een ongeval beweerden in die reportage dat ze als verliezer uit zo'n geschil waren gekomen nadat gerechtelijke experts hun letsels hadden geminimaliseerd. Achteraf ontdekten ze dat diezelfde experts in andere zaken optreden namens diezelfde verzekeringsmaatschappijen.

De klachten belandden ondertussen op het bureau van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en die vraagt de Hoge Raad voor Justitie nu om een onderzoek.

"Ik kan zelf onmogelijk oordelen of de aantijgingen terecht zijn, maar ik vind het wel belangrijk om ze grondig te laten onderzoeken", zegt Geens. "Mocht blijken dat er effectief een probleem van partijdigheid is, dan zal ik dit aanpakken."