200 asielzoekers minder in kazernes

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken hebben een akkoord met het gemeentebestuur van Koksijde en Lombardsijde voor de plaatsing van 500 asielzoekers in legerkazernes. Dat zijn er tweehonderd minder dan gepland. De gemeenten kunnen in ruil onder meer rekenen op bijstand van de federale politie.

De regering wou aanvankelijk 700 asielzoekers plaatsen in de basissen van Koksijde en Lombardsijde. Dat wordt nu in overleg verlaagd tot 500: 300 in Koksijde en 200 in Lombardsijde. "Er bestaat groot wederzijds begrip voor elkaars situatie", is te horen bij Jambon na een overleg met de gemeenten. "De kazernes liggen immers bij de Franse grens, heel dicht bij het vluchtelingenkamp in Calais. Het gaat om kwetsbaar gebied, onder meer voor mensensmokkel."

De regering verzekerde de gemeenten woensdag dat er een diepgaande screening van de kandidaten zal komen door de Dienst Vreemdelingenzaken. De asielzoekers zullen bovendien een badge met naam en foto moeten dragen, zodat er minder kans is op infiltratie van buitenstaanders.

De lokale politiezone zal steun krijgen van de federale politie, al moet over de precieze capaciteit nog worden beslist. Fedasil zal ook minstens drie maanden lang privébewaking voorzien op de terreinen.

De eerste asielzoekers worden verwacht op 5 oktober.