Nationale Loterij krijgt miljoenenboete

De Belgische Mededingingsautoriteit heeft de Nationale Loterij een boete van 1,190 miljoen euro opgelegd voor "misbruik van machtspositie bij de lancering van haar sportweddenschapsproduct Scooore! ". Dat maakte de autoriteit woensdag bekend. In een persbericht stelt de Nationale Loterij de boete "voor kleine inbreuken" te aanvaarden.

De inbreuk bestond in het éénmalig gebruik van contactgegevens van personen om per e-mail in januari 2013 de lancering van Scooore! aan te kondigen. Die personen zijn geregistreerd in de IGS-databank die de Nationale Loterij verwierf in het kader van haar wettelijk monopolie op de organisatie van openbare loterijen. Volgens het auditoraat bij de Mededingingsautoriteit waren die gegevens bovendien "niet-reproduceerbaar door concurrenten op de markt tegen redelijke financiële voorwaarden en binnen een redelijke termijn".

Voorts vroeg de Nationale Loterij in 2011 en 2013 bij sommige verdelers van Scooore! "bepaalde commercieel gevoelige informatie over concurrerende aanbieders van sportweddenschappen" op en ontving de Loterij die informatie ook. Dat verminderde de onzekerheid rond het gedrag van haar concurrenten, meldt de Mededingingsautoriteit.

De Nationale Loterij zelf stelt de boete te aanvaarden voor "twee kleine inbreuken op de mededingingswetgeving die strikt beperkt waren in de tijd", klinkt het in een persbericht. Dat de Nationale Loterij haar deelneming aan de inbreuk erkende en de sanctie aanvaardde, leidde volgens de Mededingingsautoriteit tot een vermindering van de boete. Dat geen mededingingsbeperkend effect werd bewezen en de Nationale Loterij volledig meewerkte tijdens het onderzoek, waren eveneens verzachtende omstandigheden bij de berekening van die boete, aldus de autoriteit.

De boete zelf zal geen impact hebben op het resultaat van de Nationale Loterij aangezien de nodige provisies werden aangelegd, aldus de Loterij in een persbericht.

Bekijk ook: