Onkruidtrein Infrabel sproeit weer meer

Uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat de onkruidtrein van Infrabel, de beheerder van het spoorwegnet, meer pesticiden gebruikte in 2014, in tegenstelling tot de openbare besturen. Dat schrijft Het Nieuwsblad op Zondag. "Er is inderdaad een kwantitatieve stijging in de hoeveelheid van het aantal pesticiden in 2014, maar kwalitatief is er een lichte daling voor de impact van het milieu. Infrabel maakt immers steeds meer en meer gebruik van minder schadelijke stoffen voor het milieu", nuanceert Frédéric Petit van Infrabel.

Met minder schadelijke producten doelt Petit onder andere op het gebruik van bladherbiciden. Daarom concludeert Petit: "kwantitatief was er een toename, maar kwalitatief qua milieu-impact een lichte daling door het gebruik van minder schadelijke producten. Infrabel levert immers permanent inspanningen voor een beter milieu -dit is een prioriteit voor ons- in overleg met onder andere de Vlaamse Milieu Maatschappij." 

Tussen 2011 en 2013 was er een opvallende daling van het pesticidegebruik bij openbare besturen: van 15.369 kilogram werkzame stof, tot 9.331. Maar die trend stopte in 2014, zo blijkt uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De gemeenten verminderden hun gebruik wel met 15 procent, maar dat werd tenietgedaan door Infrabel. De onkruidtrein sproeide in 2014 namelijk 3.440 kilogram pesticiden, tegen 2.600 kilogram een jaar eerder.