Kotstudent kost 349 euro per maand

Op kot gaan kost gemiddeld 4.375 euro per jaar of 349 euro per maand, alle kosten inbegrepen. Dat berekende het Centrum voor Budgetadvies en -onderzoek van Thomas More (Cebud). De berekening is gebaseerd op de prijzen voor kamers met lavabo en warm en koud water. Studio's zijn niet opgenomen, maar de prijzen daarvan liggen logischerwijze hoger.

In de gemiddelde prijs van 349 euro zijn de verbruikerskosten inbegrepen. Ook enkele uitgaven voor kook- en poetsmateriaal en voor inrichting zijn mee opgenomen. De waarborg, maximum twee maanden, is niet in rekening gebracht. De meeste hogescholen en universiteiten hebben wel eigen residenties met inkomensgebonden huurprijzen. Daar ligt de huurprijs soms de helft lager dan op de privémarkt.

Kotstudent vs. pendelstudent

Als je alle directe en indirecte kosten samenbrengt, kost een kotstudent per jaar 6.000 euro, tegenover 1.800 euro voor studenten die dagelijks pendelen met het openbaar vervoer. Die laatsten betalen gemiddeld 191 euro per jaar voor een treinabonnement, een boekentas en een lunchbox. Studenten met een eigen wagen moeten rekenen op minstens 2.900 euro per jaar voor de aankoop van de wagen, de verzekering, brandstof, taksen en onderhoud.

Studiegeld 

Bij de directe studiekosten is het studiegeld een belangrijke uitgavenpost. Inschrijven aan een hogeschool of universiteit kost 890 euro voor niet-beursstudenten, 470 euro voor bijna-beursstudenten en 105 euro voor beursstudenten. In vergelijking met het vorige academiejaar steeg het studiegeld met 44 procent voor niet-beursstudenten. Bijna-beursstudenten betalen 15 procent meer, beursstudenten een procentje extra. De uitgaven voor cursussen, boeken, computers, software en ander studiemateriaal verschillen sterk van richting tot richting. Gemiddeld bedragen ze 723 euro per jaar.

Leefkosten

 

Per student rekent Cebud ook nog eens ongeveer 6.000 euro 'leefkosten': uitgaven voor voeding, ontspanning, mobiliteit. Bij kotstudenten liggen die gemiddeld iets hoger (6.232 euro voor een kotstudent tegenover 5.963 euro voor een pendelstudent), omdat hun kost voor voeding hoger ligt.