Extra geld voor aanpak Syriëstrijders

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon verhoogt de steun aan de tien gemeenten die te kampen hebben met teruggekeerde Syriëstrijders. De gemeenten krijgen elk 20.000 euro extra per jaar om deradicaliseringsambtenaren aan te werven en op te leiden. Dat is nodig, volgens Jambon, want die ambtenaren zijn de antennes op het terrein.