Verdien jij meer dan de gemiddelde Belg?

In 2013 verdiende een Belg die voltijds werkt gemiddeld 3.300 euro bruto per maand. Dat blijkt uit de recentste cijfers van de FOD Economie. Wie in Brussel werkt heeft een streepje voor op de rest: de lonen liggen er zestien procent hoger dan gemiddeld.

Achter het gemiddeld brutoloon van 3.300 euro gaan heel wat andere cijfers schuil. Tien procent van de werknemers verdient minder dan 2.049 euro bruto, terwijl tien procent meer dan 5.038 euro per maand verdient. De meeste werknemers (50 procent) verdienen een bruto maandloon ergens tussen de 2.000 en 3.000 bruto per maand. De mediaan ligt op 2.854 euro bruto per maand: de helft van de werknemers verdient minder, de helft verdient meer.

Best betaalde beroepen

Wie wat verdient hangt van veel factoren af. Het uitgeoefende beroep beïnvloedt in grote mate hoeveel in het loonzakje zit: de hoogste lonen zijn voor directeurs van grote ondernemingen (gemiddeld 9.018 euro), de laagste lonen zijn voor kelners en barmannen (2.129 euro). Voorts in de top tien van best betaalde beroepen: managers, kaderleden, ingenieurs en natuur- en scheikundigen.

 1. Directeurs van grote ondernemingen: €9.018
 2. Managers op het gebied van informatie en communicatietechnologie (ICT): €6.863
 3. Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied: €6.658
 4. Managers op het gebied van professionele diensten: €6.124
 5. Managers op het gebied van verkoop, marketing, reclame, public relations en research en development: €6.091
 6. Managers in de industrie, de delfstoffenwinning, de bouwnijverheid en de logistiek: €5.955
 7. Wiskundigen, actuarissen en statistici: €5.067
 8. Natuurkundigen en scheikundigen: €4.840
 9. Managers in de detail- en groothandel: €4.720
 10. Ingenieurs (met uitzondering van elektrotechnische ingenieurs:) €4.704

Slechtst betaalde beroepen

In de top tien van slechts betaalde beroepen staan onder meer kappers, schoonmakers, kassiers en winkelverkopers.

 1. Kelners en barmannen: €2.129
 2. Kappers en schoonheidsspecialisten: €2.147
 3. Huishoudelijke hulpen en schoonmakers: €2.172
 4. Kassiers: €2.220
 5. Verkopers in winkels: €2.322
 6. Kleermakers, stoffeerders en schoenmakers: €2.334
 7. Autowassers, ruitenwassers en wasserijpersoneel: €2.351
 8. Koks: €2.359
 9. Houtbehandelaars, meubelmakers en instellers en bedienaars van houtbewerkingsmachines: €2.443
 10. Ambachtslieden in de voedingsnijverheid (slagers, bakkers, …): €2.447