Ligt uw gemeente in nieuw afschakelplan?

Er is een nieuwe versie van het afschakelplan, het plan dat in werking treedt wanneer schaarste of een incident het gehele elektriciteitsnetwerk plat dreigt te leggen. Het Overlegcomité van de verschillende regeringen heeft dat plan vanmiddag goedgekeurd.

Voortaan zijn er acht "schijven" in plaats van zes, wat de ongemakken van afschakelingen beter moet verdelen. Bij een afschakeling moeten een aantal hoogspanningsposten afgekoppeld worden. Zo'n operatie gebeurt per groep hoogspanningsposten, die elk een afschakelingsschijf vormen. Bij een tekort wordt tijdens de piekuren (in principe van 17 tot 20 uur) normaal gezien maar één schijf afgeschakeld.

Schijf 1 gevrijwaard

Vroeger waren er zes schijven die elk om beurt eens werden afgeschakeld, in het nieuwe plan zijn dat er acht. De eerste schijf die zal worden afgeschakeld, is schijf 8, gevolgd door schijf 7 enzovoort. Wel is het zo dat de laatste schijf enkel gebruikt wordt bij "automatische" afschakeling, dus bij een incident, en niet manueel wordt afgeschakeld wanneer er een tekort dreigt.

Schijf 8

Schijf 7

Schijf 6

Schijf 5

Schijf 4

Schijf 3

Schijf 2

Schijf 1