Tekort aan nieuwe brandweermannen

Het is voor de brandweerzones bijna onmogelijk om nieuwe brandweerlieden aan te werven. Sinds de hervorming begin dit jaar moeten nieuwe brandweerlieden over een federaal geschiktheidsattest beschikken voor ze kunnen aangeworven worden. Maar niemand heeft zo’n attest omdat de eerste proeven nog moeten worden afgenomen, of nog maar net begonnen zijn. 

Sinds 1 januari dit jaar is ons land verdeeld in 34 brandweerzones. Om te kunnen solliciteren bij een zone moeten de kandidaten, zowel vrijwilligers als beroepsbrandweerlieden, nu een federaal geschiktheidsattest behalen. De testen bestaan uit vier delen: een schriftelijke test, een handvaardigheidstest, een medische test en een fysieke test. Pas wie zo'n attest bezit, kan aan de brandweeropleiding beginnen.

Geen enkel attest uitgereikt

Maar tot vandaag is er nog geen enkel federaal geschiktheidsattest uitgereikt. In verschillende zones zijn de testen nog maar pas begonnen, in veel andere zones moeten ze zelfs nog beginnen. Met als gevolg dat de brandweerzones tot dan niemand kunnen aanwerven, terwijl er wel constant brandweerlieden afvloeien, door pensioen bijvoorbeeld. 

Bart Vandenbussche, voorzitter van de brandweervereniging Vlaanderen, erkent het probleem. „Eind dit jaar zouden de eerste kandidaat-brandweerlieden een attest bezitten”, zegt Vandenbussche. „Dan kunnen de zones weer aanwervingen doen. Ondertussen kunnen ze wel brandweerlieden aanwerven uit de wervingsreserve van voor de hervorming.” Voor nieuwe beroepsbrandweerlieden is dit een oplossing, maar voor nieuwe vrijwillige brandweerlieden blijkt dat in de praktijk niet zo eenvoudig. „Die wervingsreserve is nog aangelegd door de gemeenten, en niet alle gemeenten hebben een wervingsreserve”, zegt commandant Frank Maertens van de brandweerzone Fluvia. „Bovendien moeten vrijwilligers in de buurt van hun kazerne wonen. Dus iemand uit de wervingsreserve in pakweg Kortrijk is geen oplossing voor een tekort in Waregem.” 

Pensioenen

Voorlopig behelpen de brandweerzones zich met interne verschuivingen, maar de wervingsstop mag toch niet lang meer duren. „In de zone Fluvia hebben 30 tot 50 extra brandweerlieden nodig”, zegt Maertens nog. „Er zijn sinds januari een 40-tal brandweerlieden met pensioen gegaan, en die moeten vervangen worden.” 

Daarbovenop komt nog dat het Koninklijk Besluit Opleiding nog altijd niet goedgekeurd is. Dat heeft als gevolg dat brandweerlieden op dit moment niet kunnen bevorderd worden. Daardoor dreigt er een tekort aan onderofficieren. Als er geen onderofficier ter beschikking is, dan mag een brandweerploeg niet naar een oproep vertrekken. Dan moet een brandweerploeg vertrekken waar wel een onderofficier ter beschikking is, soms verder gelegen van de interventie, waardoor tijd verloren gaat.