Krijgen we nieuwe spoorstaking op 9/10?

De socialistische overheidsvakbond ACOD plant een 24-urenstaking bij spoorvrachtbedrijf B Logistics. Dat zegt Jean Pierre Goossens, de topman van ACOD Spoor maandag. De spoorbonden staken maandag de koppen bijeen over de toekomst van het spoor. CGSP Cheminots spreekt alvast over een algemene staking bij het reizigersvervoer op 9 oktober.

De 24-urenstaking bij B Logistics is gepland op 24 september. Aanleiding is de ongerustheid bij het personeel, onder meer over de statuten nu een privébedrijf in het kapitaal is gestapt.

Spoor plat op 9 oktober?

Wat het personenvervoer betreft, zaten de vakbonden bij het spoor ook samen om een actieplan samen te stellen over de strategische visie voor het spoor van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant. In eerste instantie gaan de bonden het personeel "informeren en sensibiliseren". Een latere consultatie van de achterban moet dan uitmaken hoe het personeel denkt over een actieplan. Wat het ACOD betreft, behoort een 24-urenstaking daarbij zeker tot de mogelijkheden, aldus Goossens. "Er moet druk worden gezet." Wel laat de vakbond ruimte voor discussie.

Bij CGSP Cheminots, de Franstalige tak van de socialistische spoorvakbond, is men al concreter over de inhoud van het actieplan en wordt gedreigd met een algemene staking indien het overleg over het plan de komende weken niets oplevert. Ook al wil de vakbond een opening laten aan het overleg, toch denkt hij aan een algemene spoorstaking op 9 oktober. 

Bij ACOD Spoor relativeert men de uitlatingen van hun Franstalige collega's. "Het hoofddoel is wel rond de tafel zitten, niet staken." Een stakingsaanzegging is nog niet ingediend.

Plan Galant    

De vakbonden staken de koppen bijeen over de strategische visie over het spoor van minister Galant. Volgens Goossens wordt in dat plan "alles in vraag gesteld" en zit het "plan vol hiaten". Ook Luc Piens van de christelijke spoorvakbond is scherp voor het plan Galant. "Meer doen met minder is een illusie", aldus Piens over de plannen.