Weer uitstel gevraagd in proces Aquino

In Hasselt hebben de advocaten in het proces Aquino al voor de derde keer gevraagd de zaak uit te stellen. Vandaag moesten normaal gezien de pleidooien starten. Het proces dat al een jaar geleden startte, wil maar niet op gang komen en ook vandaag is het weer stilgelegd. De advocaten eisten opnieuw uitstel, maar hebben dat niet gekregen.

“De sfeer tussen de rechter en de advocaten is duidelijk volledig verzuurd”, zegt VTM NIEUWS-journalist Nathalie Dyck die voor het gerechtsgebouw in Hasselt staat. “Na de zitting zijn de advocaten samen gaan zitten om te bespreken wat ze kunnen doen en hoe ze de situatie nog kunnen oplossen. Wat ze daar beslist hebben is nog onduidelijk. Maar een van de mogelijke pistes die besproken wordt is om de rechter te wraken.”

"Mogelijk heel proces opnieuw doen"

De advocaten kunnen dan een verzoekschrift opstellen aan het Hof van Beroep in Antwerpen waarin ze uitleggen dat ze niet meer verder willen met de rechter. “Als het Hof beslist hier op in te gaan, dan moet het hele proces opnieuw gedaan worden met een andere rechter.”