Groot gaslek in Antwerpen-Zuid

In Antwerpen is de buurt rond de Haantjeslei een tijd lang ontruimd door een groot gaslek. Bij werkzaamheden in de straat, op het Antwerpse Zuid, werd een middendrukleiding geraakt. De operationele coördinatiefase werd afgekondigd en er werden drie scholen en een honderdtal huizen geëvacueerd.

Rond 11 uur werd bij werkzaamheden in de Haantjeslei een gasleiding geraakt. De brandweer kwam meteen ter plaatse en de operationele coördinatiefase werd afgekondigd. De brandweer stelde een perimeter in op 200 meter, waarbij ook drie scholen en een honderdtal huizen geëvacueerd werden. Nadat het gaslek werd "ingeblokt", werd de perimeter verkleind tot 100 meter en konden de leerlingen terugkeren naar de verschillende scholen. De perimeter blijft van kracht tot al het gevaar geweken is. Het gaslek kan nog enige tijd voor geurhinder zorgen.