Nieuwe app ter preventie zelfdoding

Op de vooravond van Werelddag Suïcidepreventie, donderdag 10 september, lanceren de organisaties achter Zelfmoord1813 de app 'Back Up', voor preventie van zelfdoding.

"Werelddag Suïcidepreventie willen we aangrijpen om ook in Vlaanderen aandacht te besteden aan de preventie van zelfdoding", zegt Kirsten Pauwels van het Vlaams expertisecentrum Suïcidepreventie (Vlesp). "Zelfmoord is te voorkomen en iedereen kan helpen. We willen hiermee niet beweren dat alle zelfmoorden kunnen tegengehouden worden of dat de preventie van zelfmoord een gemakkelijke taak zou zijn, integendeel. Maar we willen wel benadrukken dat er heel wat hulpmogelijkheden zijn."

"De app is geen vervanging voor hulpverlening. Het is een tool om mensen houvast te bieden in een crisis." De app bestaat uit vijf onderdelen, één voor wie iemand wil helpen, met allerlei informatie en tips voor het herkennen van mensen met suïcidegedachten, en vier voor mensen met zelfdodingsgedachten zelf 

De app, te downloaden via zelfmoord1813.be/backup slaat enkel informatie lokaal op. Professor Gwendolyn Portzky (Vlesp/UGent) wijst erop dat de app nog niet op effectiviteit is onderzocht, maar dat gelijkaardige apps voor mensen met depressies of angststoornissen wel effectief bleken. "De tools sluiten aan bij wat we weten wat echt werkt", klonk het.