Zeer gevaarlijke xtc-pillen in A'pen

Deze zomer werd in ons land een xtc-tablet aangetroffen met een zeer toxische stof.  Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en minister van Volksgezondheid Maggie De Block waarschuwen dat de gele, rechthoekige CMA-tabletten met daarop de afdruk "Durex" acuut gevaar kunnen opleveren, maar ook blijvende hersenschade kunnen veroorzaken.

De tabletten werden eind juli gevonden in de regio Antwerpen. Het is de eerste keer dat CMA werd aangetroffen in een recreatieve drugtablet in België of in het buitenland. Het Belgische Early Warning System Drugs heeft tot op heden geen meldingen ontvangen over intoxicaties met CMA.

Hersenschade

CMA is een derivaat van amfetamine, met een werking die ongeveer vergelijkbaar is. De stof werd in het verleden in medische studies onderzocht voor de behandeling van depressies, maar dit onderzoek werd stopgezet toen bleek dat de stof blijvende hersenschade veroorzaakt, aldus het WIV.

Bovendien is deze stof ook bij acuut gebruik zeer schadelijk. Zeker in combinatie met MDMA, het gewoonlijke bestanddeel van xtc-tabletten, kunnen ernstige risico's optreden, zoals extreme hyperthermie en zelfs overlijden.

“Durex”

Het WIV raadt dan ook aan de tabletten met logo "Durex" absoluut niet te consumeren, net zoals dat geldt voor alle illegale drugs in België. Het kan bovendien niet uitgesloten worden dat CMA ook aanwezig is in andere xtc-tabletten. Daarom vraagt het WIV om momenteel bijzonder voorzichtig te zijn en in geen geval onbekende tabletten te consumeren.