Geen uitstel in proces Aquino

De voorzitter van de rechtbank in Hasselt vindt het niet nodig om het proces tegen de clan Aquino op de lange baan te schuiven. Er wordt wel heel even tijd vrijgemaakt om de partijen toe te laten de nieuwe stukken in te kijken. Woensdag wordt het proces dan voortgezet.

Het uitstel dat de advocaten van de Aquino's hadden gevraagd, komt er niet. Dat Silvia Liskova, de weduwe van de op 27 augustus vermoorde beklaagde Silvio Aquino, het proces niet kan bijwonen, blijkt volgens de rechtbank niet uit het medische attest dat ze heeft ingediend. Ze kan zich bovendien altijd laten vertegenwoordigen door haar advocaat, vindt de rechter. Ook de lopende klachten over de wettigheid van het onderzoek, worden door de rechter niet nuttig noch noodzakelijk geacht om te wachten.

Het enige argument dat wel tot een kort uitstel leidt, is de tijd die de verdediging heeft gevraagd om de stukken, die maandag door het openbaar ministerie werden neergelegd, in te kunnen kijken. Hiervoor krijgt iedereen de tijd tot woensdag 9 september om 9 uur. Dan wordt het proces Aquino bijgevolg hervat en kan er (eindelijk) gepleit worden over de inhoud van de zaak.

“De kans is klein dat de hele batterij topadvocaten zich zomaar neerlegt bij de beslissing van de rechter om geen uitstel te geven in het proces tegen de familie Aquino”, zegt VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes. “Het gaat nog altijd om de dubieuze rol van een burgerinformant. Advocaat Jef Vermassen heeft die man gedagvaard in het proces. Hij wil hem onder ede laten vertellen dat het de politie is die de Aquino’s in de val heeft gelokt door een valse drugslijn op te zetten. Maar het staat dus helemaal nog niet vast of die man mag getuigen op een hoorzitting. De juridische veldslag is nog altijd niet gestreden.”