UZ Gent gestraft voor foutieve bestraling

Het UZ Gent en drie bedrijven hebben zware geldboetes tot 55.000 euro gekregen omdat ze in 2005 en 2006 zeventien patiënten verkeerd zou hebben bestraald. Zeker één patiënt is daar ook aan gestorven. De artsen, technici en bedrijfsleiders krijgen geen straf opgelegd.

De patiënten werden behandeld met een stereotactisch kader, een soort helm die op het hoofd wordt gezet en toelaat driedimensionaal de stralingsbundel te richten op de tumor of de uitzaaiingen. Om de exacte locatie te bepalen, wordt gewerkt met radiologiebeelden van de hersenen en met een computerprogramma dat bij de helm hoort. 

In september 2006 werd in het UZ echter ontdekt dat de software die hiervoor wordt gebruikt niet goed zou gewerkt hebben. Er werd een afwijking van meer dan een centimeter met de plaats van de tumor vastgesteld. De correctionele rechtbank in Gent vindt nu dat het ziekenhuis hiervoor de zwaarste verantwoordelijkheid draagt, omdat het “omwille van budgettaire redenen onveilige keuzes heeft gemaakt”.