Advocaten vragen uitstel Aquino-proces

Bij de hervatting van het proces tegen de Maasmechelse familie Aquino hebben de advocaten van de verdediging gevraagd om het proces uit te stellen. Ze vinden dat er eerst een uitspraak moet gedaan worden over de klacht die ze hebben ingediend over de onwettigheid van het onderzoek. De beslissing die de kamer van inbeschuldigingstelling hierover heeft genomen, is van geen tel, aldus de advocaten.

De verdediging nam zowat anderhalf uur de tijd om het uitstel van het proces te vragen. Dit deden ze om diverse redenen. De eerste is de psychologische toestand van Silvia Liskova, medeverdachte en weduwe van de zopas vermoorde Silvio Aquino. Haar advocaten vinden dat ze door de omstandigheden haar proces niet kan bijwonen en daarom moet gewacht worden met de voortgang van de debatten.

Een tweede, en meest geciteerde reden, is dat de advocaten willen dat eerst het onderzoek naar hun klacht over het gevoerde onderzoek wordt behandeld. Ze halen diverse redenen aan om de beslissing hierover van zowel de KI, als van het Hof van Cassatie, met name dat er geen onregelmatigheden zijn gebeurd, in vraag te stellen. Er zijn volgens de verdediging nieuwe e-mails opgedoken die moeten bewijzen dat er op onrechtmatige manier een burgerinfiltrant is ingezet bij het onderzoek.

Tot slot vinden de raadslieden dat de familie Aquino onvoldoende beschermd wordt gedurende het onderzoek en er eerst meer informatie moet gegeven worden over de daders en andere verdachten bij de moord op Silvio Aquino. De zitting wordt nu geschorst tot 11.15 uur.