Tractoren zorgen voor verkeershinder op E40

Het boerenprotest heeft vooral op de E40 vanuit Luik voor heel wat hinder gezorgd. Er waren drie colonnes met tractoren op de snelweg. Automobilisten konden er niet langs en af en toe legden de boeren het verkeer helemaal stil.

Rond vier uur zijn de eerste tractoren weer naar huis vertrokken en ook tijdens de avondspits hebben ze voor verkeersproblemen gezorgd.