Aantal verkeersdoden in België stijgt licht

Het aantal verkeersdoden op de Belgische wegen (het aantal slachtoffers dat ter plaatse is overleden) is tijdens de eerste zes maanden van 2015 licht gestegen (+0,7 procent) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal letselongevallen en gewonden daalde daarentegen telkens met 6,7 procent. Dat blijkt uit de meest recente verkeersveiligheidsbarometer van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV). Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts kondigt een verkeersveiligheidsplan aan met maatregelen voor preventie en handhaving.

In absolute aantallen waren er 1.415 letselongevallen en 1.815 gewonden minder, maar twee verkeersdoden meer tijdens de eerste zes maanden van dit jaar. Enkel in Vlaanderen is het aantal verkeersdoden gedaald, met 3 procent of vijf doden minder. In Wallonië was voor het eerst een stijging van het aantal doden met 5,1 procent (of zes doden meer). In Brussel steeg het aantal verkeersdoden van zeven in het eerste semester vorig jaar naar acht in het eerste semester van 2015.

In Vlaanderen daalde het aantal letselongevallen met 8,4 procent en het aantal gewonden met 7,8 procent. In het Waalse gewest was dat respectievelijk met 4,3 procent en 6,1 procent. In het Brusselse gewest daalde het aantal letselongevallen met 1,5 procent, terwijl het aantal gewonden stagneerde (+0,1 procent).

"Begin van kentering"

"Met 400 doden op de Vlaamse wegen was 2014 een echt rampjaar voor de verkeersveiligheid", reageert Weyts. "Na een jarenlange dalende trend zagen we in 2014 opnieuw gitzwarte cijfers. Daarom namen we het afgelopen jaar onmiddellijk initiatieven, onder andere op het vlak van trajectcontrole en de rijopleiding. De goede cijfers van 2015 moeten het begin zijn van de kentering. Er komt dan ook een Vlaams verkeersveiligheidsplan met ingrijpende maatregelen op vlak van preventie en handhaving."