Witte kassa is deels onwettig

De wetgeving rond de geregistreerde kassa, de zogenoemde 'witte kassa', is gedeeltelijk ongrondwettig. Dat heeft de auditeur van de Raad van State geoordeeld, zo meldt Horeca Vlaanderen. Het verslag van de auditeur wordt nagenoeg steeds gevolgd door de Raad van State.

De auditeur nam een standpunt in over de grondwettigheid van de zogenaamde tien procent-regel voor de toepassing van de geregistreerde kassa. Hij is van oordeel dat het stelsel, zoals het nu ontworpen is, ongrondwettig is. De regeling van de geregistreerde kassa werd bij de Raad van State aangevochten door Horeca Limburg en Horeca Vlaanderen.

Horeca Vlaanderen haalt haar slag thuis, nu de Raad van State de ‘witte kassa’ gedeeltelijk ongrondwettig heeft verklaard. Maar de overheid zal de geregistreerde kassa toch opnieuw invoeren. Danny Van Assche benadrukt dat Horeca Vlaanderen niet tegen de ‘witte kassa’ is, maar wél tegen de tien procent-regel voor de toepassing ervan.

Minister van Fiscale Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt laat weten dat hij akte neemt van het advies van de auditeur. Als de Raad van State dat advies volgt, wil hij de wet repareren. Die kans is groot, want de raad volgt het advies van de auditeur bijna altijd. Van Overtveldt wil met de sector overleggen over wat er dan moet gebeuren.