Grootste oester ter wereld in Zwin

In het Zwin heeft een gezin uit Luxemburg naar alle waarschijnlijkheid de grootste oesterschelp ooit aangetroffen. Het gaat om een exemplaar van 38 cm lang en mogelijk 25 jaar oud. Dat is 2,5 cm groter dan het laatst bekende wereldrecord.

De schelp werd op 26 augustus gevonden door de familie Lechat uit Luxemburg. De vinders beseften dat het een uitzonderlijke vondst was en namen meteen contact op met het Natuurcentrum van het Zwin en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Dat laatste bevestigde dat het om een uitzonderlijk groot exemplaar van de Japanse oester ging. 

De Japanse oester werd in de jaren 60 vanuit het Verre Oosten ingevoerd in Nederland. De kweek van de autochtone Europese platte oester had het immers moeilijk na de strenge winter van 1963. Intussen is de Japanse oester of 'creuse' de populairste oester op de markt. Ze is ook bekend als Bretoense of Zeeuwse oester.

"De gevonden schelp is een stuk groter dan de grootste exemplaren bekend van onze contreien, en kan - op basis van de groeiringen - geschat worden op een leeftijd van wel 25 jaar. Dit komt wonderwel overeen met de periode van vestiging aan onze kust. We hebben hier met andere woorden te maken met een echte 'oma-oester'", aldus Jan Seys, marien bioloog en woordvoerder van het VLIZ. Normaal gezien worden Japanse oesters in onze contreien slechts 8 à 15 cm groot.

Het is nog wachten op de officiële bevestiging door het Guinness World Records boek, maar vanaf 1 september is de oester alvast te bezichtigen in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke, waar het wordt opgenomen in de tijdelijke expo 'Oesterpassie'.