Meer militairen in Brusselse straten

Het aantal militairen in het Brusselse straatbeeld zal opnieuw stijgen. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist. Er komt een uitbreiding van het aantal ambassades dat in ons land bewaakt wordt door militairen. Ook stijgt het aantal soldaten dat de Europese instellingen bewaakt.

Voortaan vallen alle ambassades van de landen die deel uitmaken van de internationale coalitie tegen Islamitische Staat onder de maatregel, zo kondigde minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon aan. Dat betekent dat het aantal militairen dat de politie zal bijstaan voor bewakingsopdrachten opgetrokken wordt van 160 naar 200. Daarbij komen nog eens 20 militairen die instaan voor de bewaking van Europese instellingen, wat het totaal op 220 brengt.

De beslissing komt er na advies van het Strategisch Comité voor Inlichtingen en Veiligheid. De militairen worden ingezet voor sites en instellingen met dreigingsniveau 3. Tot nu kregen slechts enkele ambassades bewaking door militairen, zoals de ambassades van de Verenigde Staten, Frankrijk, Denemarken en Israël. Vanaf 1 september krijgen 13 ambassades bescherming: die van de VS, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Nederland, Denemarken, Qatar, Jordanië, Bahrein, Emiraten, Saoedi-Arabië en Turkije.

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) zal in voorbereiding van de werkzaamheden van het Strategisch Comité voor Inlichtingen en Veiligheid een nieuwe algemene evaluatie van de dreiging uitvoeren.