Gebied rond zone 30 aan scholen gevaarlijkst

Het gebied net buiten de zone 30 aan scholen blijkt het gevaarlijkste voor schoolgaande kinderen. Maar liefst 75% van de ongevallen met kinderen die op weg zijn naar school, gebeurt in een straal van 300 meter buiten de zone 30. Dat blijkt uit cijfers van het BIVV. Een uitbreiding van die zones 30 kan een oplossing zijn.

Tien jaar geleden werd het verplicht een zone 30 in te stellen in de buurt van scholen. Volgens een onderzoek van het BIVV blijkt die onmiddellijke schoolomgeving vrij veilig. Vier op de tien ongevallen waarbij kinderen betrokken zijn, gebeuren op weg naar of van school. Slechts vijf procent daarvan gebeurt in een zone 30. Net buiten die zone gaat het om 75 procent van de ongevallen.

Jacqueline Galant MR), Minister van Mobiliteit, wil dan ook dat gebied aanpakken: "Tien jaar geleden werden de schoolomgevingen omgevormd tot zones 30. Deze maatregel heeft duidelijk een positief effect gehad op de verkeersveiligheid. Toch gebeuren er nog steeds teveel ongevallen op weg naar of van school waarbij kinderen betrokken zijn. Alle zones 30 zijn dus niet even veilig, maar het is vooral buiten de perimeter dat er maatregelen moeten getroffen worden om de veiligheid te verbeteren.”

Het BIVV komt met een aantal aanbevelingen om die veiligheid te verhogen. Een uitbreiding van de zone 30 rond scholen is er een van, maar ook het plaatsen van specifieke borden net buiten de zone 30 om de aanwezigheid van kinderen te benadrukken. Daarnaast pleit het BIVV ook voor meer controles in een perimeter van 300 meter buiten de zone 30.