Uur per uur: dit gebeurde er op de E19

Zeventien uur, dat was de tijd die er nodig was om een tankwagen leeg te pompen en te takelen. De E19 tussen Machelen en Mechelen-Zuid was daardoor al die tijd afgesloten, wat voor heel veel verkeershinder zorgde. 

Dat het zo lang duurde heeft veel te maken met de gevaarlijke stof die de vrachtwagen vervoerde: ethylacrylaat. Omdat die stof erg ontvlambaar is en ook ernstige geurhinder kan veroorzaken, werd er alles aan gedaan om te vermijden dat het tot een ernstig incident zou komen, een ontploffing bijvoorbeeld.

Er werd een hele reeks voorzorgsmaatregelen genomen, waardoor er ook gespecialiseerde middelen naar de plek van het ongeval gebracht moesten worden. Bovendien moest de tankwagen heel voorzichtig leeggepompt en getakeld worden, omdat die op zijn zij lag en verhakkeld was. Dat verhoogde het risico van de operatie

Hieronder leest u een gedetailleerd overzicht van wat er wanneer gebeurd is.

16.30 uur             Ongeval met tankwagen. Er ontstaat meteen een file.

17.45 uur             De operationele fase wordt opgestart. Dat houdt in dat er een multidisciplinaire commandopost ter plaatse komt, met onder andere mensen van de politie, brandweer, de stad Mechelen en Volksgezondheid.

18.35 uur             Hulpdiensten weten dat ze nog uren werk voor de boeg hebben en communiceren dan ook dat er nog lange tijd geen verkeer mogelijk zal zijn op de E19 in Mechelen-Zuid. Op de plek van het ongeval zijn ondertussen alle andere voertuigen weg, zodat de hulpdiensten de nodige ruimte hebben om te werken.

18.39 uur             Uit onderzoek is intussen gebleken dat de inzet van het Rode Kruis niet nodig is, omdat er geen schadelijke stoffen in de omgeving zijn. Uit voorzorg wordt er aan omwonenden toch gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.

19.07 uur             Externe adviseurs komen ter plaatse om te analyseren hoe de situatie verder aangepakt moet worden. Daar is onder andere iemand van BASF bij. Het gaat dus om een team dat speciale expertise heeft in gevaarlijke stoffen.

19.30 uur             De E19 tussen de verkeerswisselaar in Machelen en Mechelen-Zuid wordt geleidelijk helemaal vrij gemaakt, omdat de hinder enorm is. Op de Brusselse ring en ook op secundaire wegen staan lange files. Het verkeer rijdt beter om via de A12.

21.30 uur             Zeven bedrijven in de buurt van het ongeval moeten hun activiteiten staken. De gebouwen worden ontruimd, als voorzorg voor het geval er iets zou mislopen bij het pompen van de inhoud van de vrachtwagentank. Door het late tijdstip waren er sowieso nog maar weinig mensen aan het werk in de bedrijven.

21.54 uur             De E19 tussen Machelen en Mechelen-Zuid is nu volledig vrij.

22.42 uur             Alle middelen zijn ter plaatse voor het overpompen van de stof in de vrachtwagen. De opstelling van de pompmaterialen kan beginnen.

00.30 uur             Starten van de pompwerken.

02.57 uur             Het overpompen van de tankwagen is beëindigd. De voorbereiding van de takelwerken kan beginnen.

03.20 uur             De takeldienst komt ter plaatse.

04.36 uur             De trekker is getakeld.

07.18 uur             De zone rond de beschadigde tankwagen is vrijgemaakt. De takeling van de tank kan dus starten. Dat gebeurt vanop een weg naast de E19.

09.30 uur             De federale politie meldt dat er weer verkeer over de E19 kan.

09.53 uur             De takeling van de tankwagen is voltooid. De E19 is intussen stelselmatig helemaal vrijgegeven.

09.54 uur             De civiele bescherming constateert dat er geen resten ethylacrylaat zijn overgebleven op de weg en in de berm.

09.55 uur             De operationele fase wordt formeel beëindigd. De nog aanwezige hulpdiensten verlaten de plaats van het ongeval.