Massa klachten over notarissen

De Ombudsdienst voor het Notariaat, die pas begin juni uit de startblokken is geschoten, wordt overrompeld door klachten. In amper drie maanden tijd ontving de dienst 185 klachten, of meer dan drie per dag. "We zijn overrompeld", zegt de Nederlandstalige ombudsman André Michielsens in De Tijd en L'Echo.

Een derde van de dossiers heeft betrekking op de afwikkeling van echtscheidingen en nalatenschappen, aldus Michielsens. De klachten zijn vooral het gevolg van een gebrekkige communicatie. Zo rijzen heel wat vragen over de aanrekening van erelonen en begrijpen de cliënten vaak niet waarom een dossier lang aansleept. Het overgrote deel van de klachten komt van Nederlandstaligen.

De Ombudsdienst ging officieel op 1 juni van start. Hij heeft een dubbele opdracht. Mensen kunnen er terecht met klachten die te maken hebben met de uitoefening van het notarisberoep. De dienst doet ook aanbevelingen om de werking van het notariaat te optimaliseren.