Taskforce volgt opvang asielzoekers op

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil de steden en gemeenten oproepen om opnieuw meer plaatsen te creëren voor de opvang van asielzoekers. Dat heeft hij donderdagochtend gezegd in de marge van een nieuwe werkgroep die de opvangsituatie van nabij opvolgt, een zogenaamde ‘taskforce’.

Francken kreeg de jongste dagen wat kritiek omdat hij de OCMW's en de gemeentebesturen onvoldoende zou betrekken. De N-VA'er verzekerde donderdagochtend opnieuw dat overleg met de VVSG - de koepel van Vlaamse steden en gemeenten - en diens Waalse tegenhanger gepland staat en erkende dat de lokale besturen over belangrijke expertise beschikken.

"Extra opvangplaatsen door lokale besturen"

Bovendien wil Francken van hen extra opvangplaatsen. Volgende vrijdag wil hij dat voorleggen aan de ministerraad. De nodige middelen zouden komen uit het reservefonds van Fedasil, dat speciaal is opgericht voor momenten van verhoogde instroom zoals nu. Lokale opvanginitiatieven (LOI's) kunnen rekenen op veertig euro per volwassene en op negenentwintig euro per kind per dag, zo bracht Francken in herinnering.

Werkgroep 

De hele situatie wordt intussen van nabij opgevolgd door de nieuwe werkgroep - 'taskforce' - die donderdag een eerste keer samenzit. Naast Francken telt die onder meer vertegenwoordigers van de premier en de verschillende betrokken kabinetten. "Opvang verzekeren voor iedereen is het belangrijkste. Dat is niet enkel een internationale maar ook een morele plicht", onderstreepte Francken voor aanvang. "Maar ook de doorstroom van dossiers en de uitstroom van niet-erkende asielzoekers terug naar hun land van herkomst is nodig." 

"Geen crisis"

Van een crisis wil de staatssecretaris niet spreken, "want iedereen heeft een plaats". De werkgroep zal wel "minstens wekelijks" blijven samenkomen om de vinger aan de pols te houden en te verzekeren dat niemand deze winter in de kou zou blijven.

Voor een evaluatie van de budgettaire impact van de verhoogde instroom op de OCMW's verwees Francken tot slot door naar zijn collega's Willy Borsus (maatschappelijke integratie) en Elke Sleurs (armoedebestrijding).