"Bus was technisch in orde"

De bus waarmee het ongeval in Zwitserland gebeurde, beantwoordde aan alle technische vereisten die nodig waren en ook de weg en de infrastructuur in de tunnel waren goed. Wellicht was er dus iets aan de hand met de chauffeur van de bus. Het kan zijn dat hij onwel is geworden maar dat moet verder onderzoek nog uitwijzen. Maar elk ongeval is er één te veel, zegt Paul Laeremans van de Federatie van Bus- en Autocarondernemingen.